32/36

34/36

Głuszec strzelony przez Mariana 21.04.2011. z podchodu na tokach.