34/36

36/36

Drugi głuszec strzelony przez Grzesia 22.04.2011., na kilka godzin przed wyjazdem z łowiska.