35/36

1/36

Strzelając drugiego głuszca Grzesiu został królem polowania na tej wyprawie.