Lechwe czerwone, podobno 8 miejsce na top ten w Namibii,
strzelone przez Grzesia Tumułkę 27.04.2011 po południu