Blessbock strzelony przez Grzesia Tumułkę 05.05.2011 rano