Impala strzelona przez Grzesia Tumułkę 29.04.2011 rano