Zbyszek z dubeltem podniesionym przez Jagę - patrz opis.