Flora aportująca dubelta. Na zdjęciu tego nie widać, ale czyni to z prawdziwym obrzydzeniem,
wysoko unosząc wargi. Czyżby specyficzny odwiatr?