Piękna białoruska dzicz - drzewa rosną obok zwalonych kilka i kilkadziesiąt lat temu.
Trwanie i przemijanie odbywa się tutaj według odwiecznych praw natury.