19.04.2012. Szczęśliwy Zdzicho z głuszcem zdobytym ostatniego wieczora na zapadach.