24.04.2012. Jurek w nowej budce. Dwa dni po strzeleniu pierwszego cietrzewia i dzień przed zdobyciem
drugiego (rozbitego zbyt bliskim strzałem). Z tego polowania nie ma zdjęć (padał ulewny deszcz).