Prawie dublet do hien cętkowanych; pierwsza tuż przed zmrokiem z zasiadki
i - zaraz po wyjściu z ukrycia, w świetle - druga sztuka.