A to już wschód słońca w buszu, tuż przed strzałem do drugiej nyali
i panicznej ucieczce całej grupy przed krową czarnego nosorożca (z cielakiem).