2.08.2011 - gnu białoogoniaste strzelone przez Mariana Walasika.