03.08.2011 - blesbok strzelony przez Mariana Walasika.