03.08.2011 - zebra strzelona przez Mariana Walasika.