Właśnie wysiedliśmy. Od lewej: ja, Mariusz, Wołodia. Tutaj, czekając na słonki, słyszeliśmy zapady głuszca.