Świeża robota bobrów tuż przy drodze. Nad tym samym kanałem, ale dalej od drogi zobaczyliśmy łosia.