Niedziela, 27.04.2014. godz. 6:09. Ostatni ranek, ostanie zdjęcie po powrocie z łowiska.
Od lewej: Wołodia, "ojciec-dyrektor", Tomek ze słonką, Rusłan, ja, Marek.