Wyprawa na bukowisko 2016 - kwatera w wiosce Dakol. Widoczne po prawej drewniane figurki, są na czwartym i piątym zdjęciu.