Wyprawa na bukowisko 2016 - kwatera w wiosce Dakol - drewniane figurki.