W busie pokazuję chyba rozpiętość łopat... no bo cóżby innego... Po lewej: Irek, Jan P., Jurek (ze szklaneczką).
Po prawej: fragment czoła Jana D,. ja, Wiktor, Grzegorz, Adam (śpi, więc nie będzie wiedział, jak wyglądają łopaty).