Przed kwaterą po powrocie z polowania. Od lewej: Irek, Jan P., Jura, Grzegorz.