7.09.2017. godz. 21:04. - przed kwaterą po polowaniu. Pierwszy z prawej stoi Wiktor, który 2 godziny wcześniej...
Od lewej: Jurek, dwaj podprowadzający Piotr i Piotr zwany "Koziołkiem", Jan P., podprowadzający Artiom, Wiktor.