8.09.2017. - ostatnie chwile przed wyjazdem. Niektórzy chcą tu wrócić, ale jak załatwię lepszą pogodę...