Wyprawa Tomka i jego kolegi na bukowisko 2017. Od lewej Giena (dyrektor łowiska), Tomek.