Wyprawa Tomka i jego kolegi na bukowisko 2017. - Giena (dyrektor łowiska) próbuje przywabić starego byka łosia
(że stary, to było słychać po głosie). Niestety, byk nie dał się przywabić (to dlatego dożył sędziwego wieku).