W tym sztucerze, jeżeli nabój nie był wystrzelony, otwarcie zamka powoduje
załadowanie niewystrzelonego naboju z powrotem do magazynka.