Rok 2016 w Bieszczadach - zapora Solina-Myczkowce. Na pierwszym planie Józek.