Rok 2016 w Bieszczadach - Bar Siekierezada w Cisnej. Od lewej Andrzej, Józek.