Rok 2016 w Bieszczadach - w środku w Siekierezadzie. Od lewej Andrzej, Józek.