Tyrawa Wołoska - tu, u rodziny Józka, mieszkaliśmy podczas drugiego pobytu w Bieszczadach, w październiku 2017.