Bieszczady 2017 - Bezmiechowa - lotnisko szybowcowe. To przedostatnie zdjęcie Józka, jakie mam. Ostatnie jest tu