KOŁO ŁOWIECKIE NR 19 ŁOŚ w Poznaniu

Koło jest kontynuatorem tradycji myśliwskiej grupy kolegów myśliwych, którzy zaczęli wspólnie polować w 1948r., a następnie w 1952 r. stanowili grupę założycielską Koła.

Koło dzierżawi 3 obwody łowieckie o łącznej powierzchni ogólnej 14 771 ha, po wyłączeniach 13 618 ha w tym 4 344 ha lasów:

  • Obwód Nr 90 , powiat  wągrowiecki, Gmina Damasławek. Jest to obwód polny, słaby. Przed wielu laty pozyskiwano do 150 zajęcy na jednym polowaniu.
  • Obwód Nr 105 "Rejowiec" znajduje się w Gminie Skoki, Nadleśnictwa Łopuchówko i Durowo . Jest to teren leśno-polny o powierzchni 5 750 ha.
  • Obwód Nr 216, Gmina Miedzichowo, Nadleśnictwo Bolewice. Obwód słaby o powierzchni 3 972 ha.

W miejscowości Bolewicko, w obwodzie Nr 216, koło posiada kwaterę myśliwską wraz z kompleksem budynków gospodarczych oraz 12 ha własnych użytków rolnych.