Skład Komisji Rewizyjnej 2023-2028

  1. Marek Bagieński - przewodniczący

  2. Paweł Korżak

  3. Krzysztof Paluszak