Lp. Nazwisko, imię Okres polowania w Kole
1. Anglart Jan do 1991 †
2. Bobek Wojciech 1984- 06.2010r.
3. Białkowski założyciel
4. Buczma Adam 1981-84r.
5. Bulert Wladysław założyciel †
6. Chałupczak Franciszek
7. Chorian Zdzisław 1987- 2008
8. Cybichowski Marek 1992-97
9. Dybizbański Franciszek do 1995 †
10. Fonrobert Zygmunt
11. Grocholski Tadeusz 1992-95
12. Gruza Jan
13. Grześkowiak
14. Jagustyn Paweł 1985-88
15. Jakiel Stanisław do 1983
16. Jurczyński Czesław 1989-91
17. Klimaszyk Zdzisław 1954- 2004 †
18. Konieczny Józef założyciel
19. Koszarek Antoni założyciel
20. Koszarek Bogdan do 1998
21. Kowalewski Walerian założyciel, 1981 †
22. Kozłowski
23. Krzyszkowski założyciel, †
24. Król Henryk 1992- 2006 †
25. Kuberka Michał 1985-88
26. Lewicz Krzysztof 1985-2004
27. Liszkowski Stanisław
28. Miler Wojciech 1980-86
29. Napieralczyk Wojciech 1969-2007 †
30. Nowak Stefan
31. Polaszek założyciel
32. Piotrowski Rudolf
33. Prętki Franciszek
34. Radziemski Cyryl do 1997 †
35. Radziemski Marek do 1995r.
36. Raith Władysław do 1988 †
37. Raszewski Jan do 1994 †
38. Rosyn Franciszek
39. Sieńkiewicz Edward 1985-96
40. Snadny Paweł założyciel, †
41. Sobaszek Tadeusz założyciel, †
42. Stefaniak Jan założyciel, †
43. Student Henryk do 1988 †
44. Szymański Tadeusz 1984-93
45. Szymkowski założyciel, †
46. Tomczak Ryszard 1984-2006
47. Twardowski Bronisław 1984-2004
48. Tybiszewski Michał 1985-2002
49. Uliński Aleksander
50. Wawrzyn Janusz założyciel, †
51. Wojnowski Bolesław do 1990 †
52. Wojtowicz Jan do 1996 †
53. Zamecki Antoni 1986-1996 †
54. Zdanowicz Franciszek do 1997 †
55. Zdanowicz Andrzej do 1997