Kwatera myśliwska koła znajduje się w miejscowości Bolewicko , gmina Miedzichowo, na terenie obwodu  nr 216. "Kwatera"  to kompleks budynków składający się z budynku mieszkalnego, stodoły, budynku gospodarczego oraz zadaszonej wiaty. Zabudowania znajdują się na terenie działki o powierzchni 7,77 ha wykorzystywanej do produkcji  karmy dla zwierzyny. Początki obecnej kwatery datują się w 1976 roku kiedy to koło wydzierżawiło opuszczone i zapuszczone gospodarstwo rolne. Stan zabudowań można ocenić na archiwalnych zdjęciach. Przez długi czas wykorzystywana była w stanie niewiele zmienionym. Wynikało to zarówno ze statusu obiektu dzierżawionego jak i z  braku środków i materiałów. W roku 1995, w ramach procesu przekształcania wieczystej dzierżawy w prawa własności, koło skorzystało z prawa pierwokupu i aktem notarialnym z dnia 8 czerwca zakupiło od Gminy Miedzichowo nieruchomość składającą się z zabudowań i gruntów rolnych o powierzchni 7,77 ha. W imieniu koła akt notarialny podpisali ówczesny prezes Stanisław Kasperkowiak oraz sekretarz koła Paweł Węgorek. Kwaterze nadano imię "Franuś" od  imienia Franciszka Dybizbańskiego, wieloletniego członka koła, honorowego prezesa koła, a także hojnego sponsora, w tym także  kwatery. Na jednym ze zdjęć  utrwalony został  akt odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku kwatery na cześć Kol. Dybizbańskiego.

Kwatera to jednak dzieło dra Jana Raszewskiego (1925-1994), wieloletniego prezesa koła. Dzięki Jego bardzo dobrym kontaktom z miejscowym środowiskiem, kwaterę udało się wydzierżawić, a następnie doprowadzić do stanu umożliwiającego jej wykorzystywanie jako miejsce pobytu w czasie polowań. Przez ponad 15 lat Kol. Jan Raszewski był stałym rezydentem kwatery dbając o jej stan. Bardzo dużo pracy w remont kwatery włożyli także Koledzy Zdzisław Klimaszyk (1933-2004) oraz Józef Kościański.