Opis obwodu

Obwód polny o powierzchni 4 952 ha. Powierzchnia użytkowa 4 743 ha w tym 44 ha lasu ( 0,9 %) . Obwód znajduje się na terenie powiatu wągrowieckiego, Gmina Damasławek, Nadleśnictwo Durowo, ZO PZŁ Piła.
Obwód słaby, dzierżawiony przez koło od 1964r. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obwód był miejscem niezapomnianych polowań na zające, bażanty i kuropatwy. Na jednym polowaniu pozyskiwano do 150 szt. zajęcy. Spadek populacji zwierzyny drobnej oraz prowadzone intensywne dokarmianie doprowadziły do zwiększenia stanu sarny oraz pojawienie się w obwodzie dzików i jeleni.

Mapa obwodu