Opis obwodu

Obwód o powierzchni ogólnej 5 878 ha, użytkowej 5 133 ha,w tym 2566 ha lasów (43,7%) położony na terenie powiatu poznańskiego i wągrowieckiego, Gmina Skoki, Nadleśnictwa Durowo i Łopuchówko.

Obwód średni, dobrze zagospodarowany. W obwodzie występuje populacja jeleni , danieli, dzików i saren. Koło uprawia w obwodzie 3 ha poletek produkcyjnych.

Mapa obwodu

 

Łowiska

Granice obwodu: ze Skoków drogą przez miejsc. Piła do Antoniewa. Stąd drogą przez Bliżyce, Wysoka, Rybieńko do Łubowic. Stąd drogą przez Kiszkowo, Karczewo do Dąbrówki Kościelnej. Dalej strumykiem w kier. pin. do Dzwonowa. Z Dzwonowa drogą przez Sławicę do drogi Łopuchowo-Skoki i drogą tą do Skoków (Dz.Urzędowy Województwa.wielkop Nr 42 z 5.04.2004r, poz.1022- rozp. z 19.03.04r. w sprawie podziału woj. wielkopolskiego na obwody łowieckie).
Powierzchnia obwodu - 5 750 ha

 1. Antoniewo (Leśnictwo Stawiany) - drogą z miejscowości Rejowiec przez Szczodrochowo, Karolewo do szosy Poznań-Skoki dalej przez Skoki, Piłę Młyn do Antoniewa i dalej drogą do Rejowca
 2. Szczodrochowo (Leśnictwo Stawiany) - z Rejowca przez Szczodrochowo, Karolewo do szosy Poznań-Skoki, dalej w kierunku Poznania granicą obwodu do Rejowca
 3. Sławica (Leśnictwo Miączynek) - z Rejowca drogą polną do Niedzwiedzin i dalej drogą asfaltowa do drogi Poznań-Skoki (granicy obwodu)
 4. Centrala I (Leśnictwo Miączynek) - z Rejowca drogą polną do Niedzwiedzin, dalej drogą leśną do Pawłowa Skockiego i dalej szosą z Kiszkowa do Rejowca
 5. Centrala II (Leśnictwo Miączynek) - z Rejowca brukiem do Stawian, stąd w kierunku Pawłowa i na skrzyżowaniu z szosą z Kiszkowa w prawo do Rejowca
 6. Stawiany (Leśnictwo Stawiany) - z miejscowości Stawiany drogą leśną do Antoniewa (Zakład wychowawczy), stąd w prawo szosą granicą obwodu do skrzyżowania dróg Stawiany-Wysoka i dalej do Stawian
 7. Wysoka (Leśnictwo Stawiany) - ze Stawian drogą polno-leśną do skrzyżowania z drogą na Wysoką dalej w prawo droga polną ( granica obwodu ) do miejscowości Wysoka, Łubowice w kierunku Kiszkowa, przed przejazdem kolejowym w prawo w linii prostej kierunku Stawian (rów)
 8. Młynki (Leśnictwo Miączynek) - z Pawłowa Skockiego szosą do Kiszkowa, dalej przez przejazd kolejowy w lewo w linii prostej do Stawian i stąd szosą do Pawłowa
 9. Dąbki (Leśnictwo Miączynek) - z Pawłowa drogą do Dąbrówki Kościelnej, stąd w lewo szosą (granicą obwodu) do Kiszkowa do skrzyżowania na Pawłowo i w lewo szosą do Pawłowa
 10. Miączynek (Leśnictwo Miączynek) - drogą z Pawłowa do Dąbrówki Kościelnej, dalej drogą w kierunku Niedzwiedzin do krzyżówki polnych dróg Dzwonowo-Pawłowo i stąd w prawo do Pawłowa
 11. Dzwonowo (I-V)( Leśnictwo Miączynek)-drogą z Dądrówki Kościelnej w kierunku Niedzwiedzin i na skrzyżowaniu z drogą Dzwonowo-Pawłowo w lewo do Dzwonowa i dalej w lewo granicą obwodu (rowem) do Dąbrówki Polujemy na ambonach których lokalizacje podano w załączniku.
 12. Niedźwiedziny (Leśnictwo Miączynek) droga z Dzwonowa do Niedzwiedzin, stąd drogą do Pawłowa do skrzyżowania z droga Dzwonowo - Pawłowo i dalej w prawo do Dzwonowa
 13. Nad jeziorem ( Leśnictwo Miączynek) - od przejazdu kolejowego przy stacji Sława Wlkp. drogą (granicą) przez Sławicę do Dzwonowa, dalej drogą do Niedzwiedzin, stąd drogą przez Sławie do przejazdu kolejowego.

 

Podział łowiska Dzwonowo.

Dzwonowo I

 • ambona nr 5 - parowem do łąk i dalej w prawo na wysokość stawów
 • ambona nr 6 - dalej do pola. Ambona stoi na polu Kołacza

Dzwonowo II

 • ambona nr 7 - z drogi od szkoły w Miączynku w kierunku Pawłowa na wysokości piasków ( brzozy) skręcamy w prawo w łąki

Dzwonowo III

 • ambona nr 3 - jadąc z Niedzwiedzin do Dąbrówki na polu za stawami po prawej stronie

Dzwonowo IV

 • ambona nr 24- parowem od szkoły w Miączynku do łąk, przez mostek w lewo i ok. 200 m do łąki przy rowie granicznym obwodu

Dzwonowo V

 • ambona nr 4- drogą z Niedzwiedzin do Dąbrówki, mijamy stawy, Dzwonowo III i las. Ambona znajduje się za lasem po prawej stronie.