Opis obwodu

Obwód słaby o powierzchni ogólnej 3 941 ha i użytkowej 3 742 w tym 1 734 ha lasów (44%). Obwód położony na terenie powiatu nowotomyskiego, Gmina Miedzichowo, Nadleśnictwo Bolewice. Obwód dobrze zagospodarowany. Na terenie obwodu koło uprawia, głównie jako poletka zgryzowe, 12 ha własnych gruntów. Karma udostępniana jest w 5 paśniko-brogach.

W miejscowości Bolewicko znajduje się kwatera koła składająca się z kompleksu budynków mieszkalnego i gospodarczych wraz z 7,7 ha otaczających je gruntów ornych (patrz zakładka kwatera).

Mapa obwodu

Łowiska

1. Łąki Bolewickie
Od trasy A2 z m. Bolewice młyńską drogą do duktu przed "plejzungami", stąd duktem do rowu ?Bolewicko", rowem do trasy A2, dalej szosą do przecięcia z młyńską drogą.

2. Młyńska Droga
Od trasy A2 z m. Bolewice młyńską drogą do duktu przed "aplejzungami", duktem do skrzyżowania przy paśniku ("42"), następnie duktem w lewo ok. lOm, dalej lOm w lewo, następnie w prawo wzdłuż ściany lasy do drogi Bolewicko-śmietnik, dalej drogą do śmietnika, stąd drogą kościelną do m. Bolewice i trasą A-2 do przecięcia z młyńską drogą.

3. Krzywy Las
Z m. Bolewice drogą kościelną do skrzyżowania z czarną drogą, dalej czarną drogą do m. Krzywy Las. stąd granicą obwodu do m. Orońsko i trasą A2 do m. Bolewice.

4. Grudna
Kościelną drogą od rozwidlenia z czarną drogą do krzyża w m. Węgielnia, dalej w prawo granicą obwodu przez m. Grudna do czarnej drogi i tą drogą w kierunku Bolewic do skrzyżowania z kościelną drogą.

5. Aplejzungi
Od mostka na ?aplejzungach" w prawo rowem Bolewicko ok. 200m do pierwszego duktu, stąd w lewo duktem na wysokości akacji, w lewo do akacji i przez drogę z Bolewicka do śmietnika skrajem lasu od strony Bolewicka do rowu, stąd w lewo rowem koło Skrzypka do skrzyżowania z droga koło czarnej ambony, stąd w lewo drogą do kotłów.

6. Bolewicko
Od A2 rowem Bolewicko do mostka na "aplejzungach", stąd drogą Bolewicko-śmietnik prosto do trasy A2 i trasą A2 do rowu Bolewicko. ( Łowisko wokół kwatery)

7. Pęga
Od A2 przed zajazdem "Otwarte Wrota" leśną drogą prosto równolegle do potoku Czarna Woda, na wysokości dawnego gospodarstwa "Żyła" pod kątem 90°(kamień 199/188) drogą leśną prosto do mostka na rowie przy brzozowej drodze, stąd rowem Pęga do mostka przy czarnej ambonie, następnie granicą z ?aplejzungami" do mostu na "aplejzungach", dalej drogą Bolewisko-śmietnik do trasy A2 i trasą A2 do drogi leśnej przed zajazdem "Otwarte Wrota".

8. Węgielnia
Od akacji na drodze Bolewicko-śmietnik prosto drogą do śmietnika, dalej w lewo drogą kościelną do krzyża w m. Węgielnia, następnie w lewo granicą obwodu do przedostatniego duktu przed Czarną Wodą i w lewo tym duktem do kamienia 199/188,dalej w lewo duktem do mostka przy brzozowej drodze, następnie w lewo rowem wzdłuż granicy z ?aplejzungami" do akacji.

9. Czarna Woda
Od A2 przed zajazdem "Otwarte Wrota" leśną drogą prosto równolegle do potoku Czarna Woda do granic obwodu, dalej w lewo granicą obwodu do mostka na Czarnej Wodzie, stąd Czarną Wodą do trasy A2 i trasą A2 do drogi leśnej za zajazdem "Otwarte Wrota".

10. Chmielinko
Z m. Grońsko drogą do m. Chmielinko, stąd drogą do m. Bolewice i dalej szosą A2 do m. Grońsko.

11. Józefowo
Z m. Grońsko drogą do m. Chmielinko, stąd drogą do m. Lwówek i dalej szosą A2 do m. Grońsko.