strona główna forum dyskusyjne




























Pytał: rafał nowak
Data: 16/09/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak interpretować następujące artykuły z Prawa Łowieckiego:

Art.51
1 Kto .....
4)Pozyskuję zwierzynę inną lub w większej ilości, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.
Art.52
2)Wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych.

Odpowiedź:
Powołane przepisy prawa łowieckiego określają występki, za które sąd powszechny może zasądzić kary tamże przewidziane, w następstwie wniesienia oskarżenia przez prokuratora. Niezależnie od sądu powszechnego, sankcje przewidziane w statucie PZŁ nałożyć może sąd łowiecki, na podstawie aktu oskarżenia przygotowanego przez rzecznika dysyplinarnego PZŁ.

Oba powołane przepisy muszą być naruszone umyślnie, aby można było udowodnić przed sądem powszechnym winę myśliwego.

Powołany przepis art. 51 należy rozumieć w ten sposób, że podpada pod niego taki myśliwy, który polując indywidualnie pozyskuje inna zwierznę, niż wpisano mu na odstrzale lub mając zwierzynę wpisaną do odstrzału, wykonuje odstrzał większej ilości tej zwierzyny, niż zapisano to w tymże odstrzale.

Powołany przepis art. 52 należy rozumieć w ten sposób, że zwierzyna została pozyskana w sposób bezprawny, a więc z naruszeniem art. 51 lub art. 53 ustawy, np. myśliwy ukrywa ten fakt, zagarniając tuszę, która zgodnie z ustawą stanowi własność zarządcy lub dzierżawcy obwodu (np koła łowieckiego). Ten sam przepis będzie naruszony również w innych sytuacjach, na przykłed wtedy, kiedy sprawcy przestępstw kłusowniczych, nie byli złapani na gorącym uczynku np. podczas zakładania wnyków, ale przyłapani byli z tuszą zwierzyny pochodzącej z przestępstwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.