strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grzegorz Jelonek
Data: 22/09/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy członek PZŁ, bedący myśliwym niezrzeszonym, może być przyjęty do koła łowieckiego jako członek koła, dla którego koło to nie jest kołem macierzystym?

Odpowiedź:
Członek PZŁ, bedący myśliwym niezrzeszonym, nie może być przyjęty do koła łowieckiego jako członek koła, dla którego koło to nie jest kołem macierzystym, jeżeli nie jest członkiem w innym kole, które jest dla niego kołem macierzystym.

Powyższe wynika bezpośrednio z §19 ust.2 statutu PZŁ, który stanowi, że jedno z kół, do których należy myśliwy musi być dla niego kołem macierzystym. Jeżeli więc myśliwy zostaje przyjęty do jednego tylko koła, to koło to musi być dla niego kołem macierzystym. Jeżeli jest przyjmowany równocześnie do dwu lub więcej kół, musi oświadczyć, które z tych kół jest dla niego kołem macierzystym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.