strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Przemo Świerblewski
Data: 23/09/2003
Publikacja: 24/09/2006
Pytanie: Część członków Koła postanowiła zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zebrano 28 podpisów pod żądaniem na wymagane 21. Po weryfikacji przez Zarząd okazało się, iż jeden podpis został sfałszowany.

1. Czy Zarząd ma prawo odmówić zwołania Walnego w takim przypadku?

2. Czy żądanie może być podpisane przez jednego członka Koła, a lista z podpisami popierających wniosek może stanowić załącznik?

3. Czy na takiej liście mogą być wydrukowane nazwiska wszystkich członków Koła, a podpisy tylko popierających?

4. Czy lista taka oprócz nazwisk i podpisów powinna zawierać jeszcze jakieś dane?

Odpowiedź:
Odpowiedzi na wszystkie pytania są oczywiste, ponieważ prawo nie określa formy, w jakiej wymagana liczba członków koła może skutecznie żądać zwołania NWZ.

Po odliczeniu sfałszowanego podpisu wniosek poparło 27 członków, a więc liczba wystarczająca, aby Zarząd zwołał NWZ. Sfałszowanie jednego podpisu nie dyskwalifikuje całej listy z podpisami i Zarząd nie ma żadnych podstaw, żeby odmówić zwołania NWZ.

Sytuacje opisane w pytaniu 2 i 3 nie mają wpływu na ważność podpisów. Nie ma żadnych formalnych warunków, jak ma wyglądać lista z podpisami wniosku i jedynym kryterium jest, aby wniosek poparła wystarczająca zgodnie ze statutem koła liczba członków. Musi jedynie z tej listy wynikać, że członkowie podpisywali wniosek o zwołanie NWZ, a nie np. listę obecności na jakimś zebraniu.

Lista z podpisami nie musi zawierać żadnych innych danych, poza tymi, które jednoznacznie identyfikują członków, którzy się na liście podpisali. Nazwisko i podpis są tu wystarczające.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.