strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Paweł Matuszczak
Data: 30/09/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zgodnie z Art 12.1 Prawa Łowieckiego legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża? Jeśli tak, to kiedy myśliwy zostaje ich właścicielem? Czy Zarząd Koła może pozbawić myśliwego własności trofeum jeśli takiej kary nie ma w statucie?

Odpowiedź:
Poruszony problem jest z prawnego punku bardzo ciekawy, ponieważ prawo łowieckie w ogóle nie mówi nic o trofeach. Wprawdzie w przeszłości, regulamin polowań wydawany jeszcze przez PZŁ stanowił, że myśliwy, który pozyskał daną zwierzynę z naruszeniem prawa lub etyki łowieckiej nie miał prawa ani do tuszy , ani do trofeum. W obecnym rozporządzeniu o warunkach wykonywania polowania nie ma już na ten temat nic.

W świetle art.15.1 (nie 12.1) ustawy "Prawo łowieckie", jeżeli zwierzyna ubita jest własnością koła, to jest nią również trofeum np. poroże. Długoletnia praktyka kół łowieckich przyjmuje za naturalne, że trofeum pozyskanej legalnie sztuki zwierzyny, należy do myśliwego, który daną sztukę odstrzelił. Ta zasada powinna jednak być zapisana w dokumentach koła, np. statucie lub uchwale WZ, aby nie było żadnej wątpliwości, szczególnie, jeżeli trzeba znaleźć właściwe rozwiązanie, kiedy pozyskanie odbyło się z naruszeniem prawa lub etyki łowieckiej.

Na pewno pozbawienie trofeum nie jest karą, która musiałaby być zapisana w statucie. Ponieważ trofeum jak i tusza są własnością koła, to otrzymanie trofeum jest nagrodą za prawidłowy odstrzał, której cofnięcie nie jest karą. Dobrze by jednak było, żeby zasady cofnięcia prawa do trofeum miało podstawę co najmniej w uchwale WZ, chociaż uchwała zarządu byłaby tu również na miejscu.

Problem może się jeszcze bardzie skomplikować, jeżeli weźmiemy pod uwagę prawo podatkowe. W jego świetle, myśliwy otrzymujący nieodpłatnie trofeum od koła otrzymuje dochód, od którego powinien płacić podatek, ale nawet jeżeli koło daje myśliwym PIT-8c, to nie słyszałem, aby uwzględniało w nim wartość trofeum.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.