strona główna forum dyskusyjne


Pytał: BO
Data: 03/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W jaki sposób następuje zawieszenie w prawach członka koła, tj;
  1. czy ma to być w formie uchwały, czy nie?
  2. czy powinien być określony czas zawieszenia w prawach członka koła, czy nie?


Odpowiedź:
Żeby odpowiedzieć jednoznacznie trzeba znać statut tego konkretnego koła. Jeżeli w tym kole obowiązuje tzw. statut ramowy (www.lowiecki.pl/statut_ramowy.zip), to na postawione pytania należałoby odpowiedzieć następująco:

Ad1)
Zawieszenie członka koła jest karą wymienioną w tym statucie, której udziela zarząd koła. Udzielenie takiej kary musi wiązać się z uchwałą zarządu, bo jak inaczej zarząd mógłby jej udzielić. Przed udzieleniem tej kary zarząd musi wysłuchać zainteresowanego, bo bez tego jest podstawa, do uchylenia tej uchwały zarządu z przyczyn formalnych, jako nie dopełnienie obowiązku wynikającego z § 10 ust.1 statutu PZŁ. O karze należy zawiadomić zainteresowanego na piśmie i ma on 14 dni na odwołanie się od niej do WZ. Złożenie odwołania zawiesza karę do momentu rozpatrzenie odwołania przez WZ.

Ad2)
W uchwale musi być oznaczony czas zawieszenia. Czas ten nie może być dłuższy niż 1 rok, a w przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Koła postępowania karnego, karno-administracyjnego lub dyscyplinarnego o naruszenie przepisów Rozdziału X ustawy Prawo łowieckie lub w sprawach dotyczących naruszenia bezpieczeństwa na polowaniu, Zarząd Koła zobowiązany jest zawiesić go w prawach członka Koła na okres nie dłuższy niż 6 m-cy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.