strona główna forum dyskusyjne


Pytał: BODZIO
Data: 07/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zostałem oskarżony o kłusownictwo, oczyszczono mnie z zarzutu, Rzecznik Dyscyplinarny powiadomił na piśmie o mojej niewinności; Mnie,ZO,KŁ. Czy na moje żądanie Rzecznik Dyscyplinarny ma obowiązek podać mi na piśmie KTO mnie oskarżył?

Odpowiedź:
Rzecznik takiej informacji na pewno nie udzieli, szczególnie jeżeli postępowanie prowadzone było w sprawie, a nie przeciw komuś. Jeżeli prowadzone było przeciw koledze, to w przypadku postawienia zarzutów, nabrał by kolega prawa do zapoznania się z aktami sprawy i tam doniesienie powinno się znajdować. W obecnej sytuacji nie ma kolega prawa do otrzymania takiej informacji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.