strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Artur Burza
Data: 22/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Zarząd Okręgowy ma określony czas, w którym może uchylić uchwałę WZ?(WZ odbyło się w kwietniu w ciągu 30 dni dostarczyliśmy protokół do ZO. W tym tygodniu dopiero dostaliśmy pismo o uchyleniu uchwały dotyczącej wpisowego)

Odpowiedź:
Zarząd Okręgowy nie ma określonego czasu, w którym może uchylić uchwałę WZ. Jeżeli ją uchylił, to należy domniemywać, że złożono odwołanie od uchwały WZ. Jeżeli takie odwołanie było, a do chwili jego złożenia nie minęło 14 dni od WZ, to uchwała WZ jest wstrzymana do chwili zajęcia stanowiska przez organ odwoławczy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.