strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Dariusz Wróblewski
Data: 27/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zgodnie z par20 ust 3 Statutu PZŁ myśliwy skreślony z listy członków koła winien w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu być przyjętym do nowego koła lub uzyskać statut myśliwego niezrzeszonego. Od kiedy należy liczyć okres, w którym decyzja zarządu nabiera mocy prawnej?

Odpowiedź:
Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty doręczenia uchwały zarządu o skreśleniu, jeżeli w tym czasie nie złożył odwołania do WZ. Jeżeli takie odwołanie złożył, to skreślenie jest zawieszone do momentu rozpatrzenia tego odwołania przez WZ. W przypadku odrzucenia tego odwołania, decyzja stała się prawomocna z chwilą podjęcia uchwały WZ o odrzuceniu. W przypadku podtrzymania odwołania przez WZ, skreślenie traktuje się jako niebyłe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.