strona główna forum dyskusyjne
Pytał: hubert
Data: 28/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Po jakim czasie kara wpisana w akta osobowe członka PZŁ ulega przedawnieniu i czy powinna być wymazana z akt osobowych?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 21 ust.2 statutu PZŁ zatarcie kary następuje, (a nie przedawnienie, które dotyczy całkiem czegoś innego), tzn. karę organizacyjną uważa się za niebyłą, a adnotację usuwa z akt osobowych członka po okresie dwóch lat od jej orzeczenia, a w przypadku zawieszenia w prawie do wykonywania polowań lub zawieszenia w prawach członka po 2 latach od odbycia tych kar. Podobne zapisy powinny być umieszczone w statucie koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.