strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marcin Szewczak
Data: 28/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy ZG ma prawo bez skonsultowania się z okręgową radą łowiecką rozwiązać stosunek pracy z Łowczym okręgowym? Skoro w statucie jest punkt, w którym Okręgowa rada powołuje i odwołuje Łowczego okr. za zgodą łowczego krajowego. I co zrobić, gdy w tym wypowiedzeniu stosunku pracy Łowczy Krajowy powołuje się na nieaktualny przepis prawa, króry ma być główną podstawą zwolnienia?

Odpowiedź:
Stosunek pracy z tytułu powołania powstaje tylko w sytuacjach opisanych w Art. 68 i Art. 298 Kodeksu Pracy. Nie ma tam wymienionej ustawy 'Prawo łowieckie', ani statutu PZŁ, który mówi o powołaniu łowczego okręgowego, co oznacza, że jego umowa o pracę nie powstała w wyniku powołania, tylko jest stosunkiem pracy na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z § 61 pkt.4 stutu PZŁ, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z łowczymi okręgowymi jest uprawnieniem Zarządu Głównego PZŁ. To więc ZG może na podstawie w/w zapisu rozwiązać stosunek pracy z łowczym okręgowym, oczywiście z zachowaniem wymogów wynikających z kodeksu pracy.

Jeżeli ZG stosunek pracy z łowczym okręgowym rozwiąże, to nie znaczy, że osoba ta przestaje być tym łowczym okręgowym i przewodniczącym zarządu okręgowego. Oznacza tylko, że wykonuje tę funkcję w ramach powołanie przez ORŁ, nie będącego stosunkiem pracy, a więc społecznie bez wynagrodzenia. Wynika to z tego, że z § 52 pkt. 9b statutu PZŁ, który stanowi, że tylko ORŁ może powołać i odwołać łowczego okręgowego.

Nie znam podstawy prawnej wypowiedzenia umowy w danej sprawie. Jeżeli jest to wypowiedzenie zgodne z umową o pracę i kodeksem pracy, to jest skuteczne. Jeżeli narusza te przepisy, to należy dochodzić swoich racji w sądzie pracy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.